.. وبلاگ ساز آزمایشگاههای پزشکی

توجه : لطفا در هنگام ایجاد وبلاگ دقت بفرمائید که از منوهای ویرایشگر برای زیباسازی وبلاگ استفاده شود بطور مثال : فونت را بر روی tahoma نتظیم کنید و سایز فونت را بر روی 10 قرار دهید و دسته بندی وبلاگها را رعایت نمائید

MR-VP Broth

ارسال شده توسط اصغر ساکی
اصغر ساکی
سرفراز باشی میهن من
کاربر آفلاين مي باشد
در روز یکشنبه, 13 November 2011
در دسته مقالات تخصصی آزمایشگاهی

این محیط کشت برای تفکیک و افتراق باکتری ها  بر اساس واکنش های متیل رد و وژسپروسکوئر Vogse-Proskauer ) )به کار می رود .

Voges& Proskaer    در نیمه دوم قرن نوزدهم  ، مشاهدات اولیه خود را در رابطه با تولید رنگ قرمز ، بعد از افزودن هیدروکسید پتاسیم به محیط های کشت  ویژه ای که ارگانیسم های گوناگون روی آنها رشد کرده اند ،اعلام کردند .

Clark &Lubs  در سال ۱۹۱۵ پی بردند که افزودن متیل رد به کشت های اشریشیا کلی سبب تولید رنگ قرمز به علت اسیدیته بالای تولید شده در طی تخمیر دکستروز می شود . مقدار کمتر اسید تولید شده توسط کلبسیلا پنومونیه و  انتروباکتر آئروژنز به استوئینacetoin   تبدیل می شود و یک واکنش قلیایی ایجاد می کند (آزمایش متیل رد منفی ) .این محققین MR-VP Broth   را به گونه ای توسعه دادند که قادر باشد هر دو آزمایش را در همان محیط یا روی دو لوله جداگانه یا روی دو قسمت مساوی از یک لوله (یکی برای آزمایش MR و دیگری برای آزمایش VP  ) انجام دهند .

رنگ قرمز تولید شده با افزودن هیدروکسید پتاسیم به کشت های بعضی از گونه های میکروبی ، ناشی از توانایی ارگانیسم ها در تولید محصول نهایی خنثی یعنی استوئین (استیل متیل کربینول ) از تخمیر  دکستروز است . استوئین در حضور اکسیژن و قلیا ،اکسید می شود تا دی استیل را تولید کند که آن با کراتین واکنش می دهد تا رنگ قرمز تولید کند . این یک واکنش وژسپروسکوئر مثبت است.

ارگانیسم های متیل رد مثبت ، مقادیر زیادی اسید در طی تخمیر دکستروز تولید می کنند، که بر سیستم بافر فسفات غلبه می آید و به محض افزودن معرف PH  (متیل رد ) رنگ قرمز تولید می کنند.

کنترل کیفی :

واکنش VP

واکنش MR

میکروارگانیسم ها

ـ

+

Escherichia coli ATCC 25922

+

ـ

Enterobacter aerogenes ATCC 13048

با استفاده از مایع تلقیح رقیق ،لوله های MR-VP Broth  را با کشت های خالص ۲۴-۱۸ ساعته تلقیح نموده ، لوله ها را به طور هوازی در دمای ۲±۳۵ درجه سانتیگراد حداقل به مدت ۴۸ ساعت و ترجیحا به مدت ۵ روز انکوبه نمایید .

تهیه معرف متیل رد:

۰/۱g متیل رد را در 300ml  اتیل الکل (اتانول ) ۹۵٪ حل نموده و با آب مقطر به حجم 500ml  برسانید.

تهیه معرف های وژسپروسکوئر :

۱-     معرف Barritt :

یک محلول ۵٪ از الفا نفتول در اتلنول مطلق (خالص ) و یک محلول ۴۰٪  هیدروکسید پتاسیم(KOH) تهیه کنید.

۲-    معرف اصلاح شده OMeara :

g 40  هیدروکسید پتاسیم را در یک لیتر آب مقطر حل کنید .g 3/0 کراتین (Creatine)اضافه نمایید .معرف را در بین موارد استفاده در یخچال نگهداری کنید و مقداری را که بعد از ۳ هفته مصرف نشده است را دور بریزید .بعد از دوره های انکوباسیون اختصاصی و مناسب ، محیط کشت را به دوقسمت مساوی تقسیم کنید و جهت استریل ماندن آن احتیاط کنید و آزمایش ها را به طریق زیر انجام دهید :

I-آزمایش متیل رد :

۵ قطره معرف متیل رد را به یک قسمت از براث اضافه کنید .نتیجه را فورا تفسیر کنید .

الف-مثبت : رنگ قرمز سطح محیط

ب-منفی : رنگ زرد سطح محیط

II- آزمایش وژسپروسکوئر :

الف- با استفاده از معرف Barritt: ml6/0 محلول -نفتول و ml2/0 محلول KOH را به ml 1از کشت اضافه کنید .بعد از اضافه کردن هر معرف لوله را خوب تکان دهید . واکنش های مثبت ، یکباره یا در طی ۵ دقیقه (خواندن نهایی )ایجاد وبا تولید رنگ قرمز مشخص می شوند .

ب-با استفاده از معرف اصلاح شده O Meara  : ml 1 معرف را به ml 1 از کشت اضافه کنید .لوله ها را در دمای اتاق یا در دمایC ◦ 37 قرار دهید و نتایج را بعد از ۴ ساعت بخوانید . با تکان دادن لوله ها ، تست ها را تحت تاثیر هوا قرار دهید .واکنش های مثبت با گسترش رنگ صورتی –قرمز ائوزین نشان داده می شوند .

نتایج MR-VP شاخص (typic)برای انتروباکتریاسیه به شرح زیر است :

نتیجه

جنس ⋆

MR +  VP -

Citrobacter

MR +  VP -

Edwardsiella

MR +  VP -

Escherchia

MR +  VP -

Morganella

MR +  VP -

Proteus

MR +  VP -

Providencia

MR +  VP -

Salmonella

MR +  VP -

Shigella

MR +  VP -

Yersinia

MR – VP +

Enterobacter

MR – VP +

Erwinia

MR – VP +

Hafinia

MR – VP +

Klebsiella

MR – VP +

Serratia

⋆ بعضی از گونه ها در داخل این جنس ها ، ممکن است واکنش های متفاوت یا نتایج متغیری بدهند . برای واکنش های گونه های ویژه خاص ،از کتاب های مرجع مناسب استفاده کنید .

امتياز دهيد
برچسب ها : برچسب زده نشده

نظرات

لطفا به منظور ارسال نظر در سايت وارد شويد

گفتگوی آنلاین

ابتدا باید لاگین کنید.